Aktuality

Milí čitatelia.

Máme k Vám jednu veľkú prosbu. Blíži sa čas podania daňových priznaní, a tak vás touto cestou prosíme o venovanie 2% z už zaplatených daní. Pomôže nám to finančne pri vydávaní nášho časopisu Ty a Ja. Potrebné aktuálne tlačivá, nájdete v sekcii príspevky. Ďakujeme.

 

 

Výzva na modlitbu svätého ruženca

Bratia a sestry, Pán Ježiš nás z posolstva, z 28. októbra 2021 vyzýva na spoločnú modlitbu svätého ruženca:

"Brat môj, prosím píš a napíš že Boh a Spasiteľ volá k pokániu a k modlitbe svätého ruženca, svätého ruženca, spoločne i jednotlivo, za podlomenie satanovej moci vo svete."

Vytvorme teda malé skupinky po dvoch alebo troch a modlime sa v určitú hodinu ruženec radostný, bolestný a slávnostný podlomenie satanovej moci vo svete.

 

   

Výzva na Modlitbu za Slovensko

Bratia a Sestry, Panna Mária nás vyzýva na modlitbu za Slovensko, ktorú sa máme modliť dvanásť mesiacov
a ktorá je uverejnená aj v našom časopise Ty a Ja (4/15).
"Volám celý slovenský tvoj národ k modlitbe, aby sa odovzdali do svätej vôle Božej a modlili sa dvanásť mesiacov túto modlitbu. Dieťa moje, ak budete pasívni a ľahostajní k slovenskému národu a výzve mojej, potom pocítite tlak a nepokoj vo vašej krajine." (posol. 10. októbra 2015)
A tu je modlitba za Slovensko č. 1:
Večný Bože a Otče našich otcov, prosíme ťa, Bože, ochraňuj náš národ slovenský pred tými, čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od teba. Prosíme ťa, zachovaj náš národ slovenský, a ochraňuj nás pred tými, čo nenávidia kríž a vieru našu. Pane Bože náš, odožeň zlé mraky, ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou, ktorá v ich srdciach horí proti krížu i nám. Ďakujeme ti Bože, za tvoju lásku a ochranu, ktorú drží tvoja svätá ruka nad nami. Ďakujeme tebe, Otče večný, za dar Matky Sedembolestnej, ktorá nás skryje pod plášť materinský, aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou, hladom a nepriateľmi viery našej. Amen.
A tu je modlitba za Slovensko č. 2:
Pane Bože, večný náš Pán a Boh,
voláme ťa, voláme ťa, zachráň naše životy, ale hlavne život večný.
Pane drahý, Kriste, vypočuj naše prosby, vypočuj nás, tu zhromaždených. Daruj nášmu národu mier, pokoj, lásku, obrátenie a svätosť.
Zmierni, Pane Ježišu Kriste, hnev nad nami a nad slovenským národom. Požehnaj náš národ slovenský a prosíme ťa, daruj nám svätých kňazov ako i múdrych politikov. Amen.

 

 

   

Modlitbové stretnutia v komunite Božej lásky

Milí čitatelia

Naša nebeská Mamička Panna Mária nás prosí, aby sme konali modlitbové stretnutia v našej komunite Božej lásky:

"Prosím moje drahé dietky, konajte tieto Božie stretnutia každý druhý mesiac v roku, druhú sobotu v mesiaci.
Pán vám dá veľa darov i tie, o ktoré s láskou budete prosiť." (posol. 16. augusta 2015). Modlitbové stretnutia sú spojené so svätou omšou a poklonou pri Sviatosti oltárnej.
Modlíme sa za obrátenie hriešnikov, za rodiny, za chorých a trpiacich, za svätú Cirkev, za Slovensko a slovenský národ a pokoj vo svete.
Termíny stretnutí na rok 2023 sú plánované podľa toho, ako sa bude vyvíjať pandémia. Informujte sa preto prosím telefonicky na čísle uvedenom na zadnej strane časopisu Ty a Ja.
Termíny stretnutí sú nasledovné:

-11. február 2023
-15. apríl 2023 (nakoľko druhú sobotu v mesiaci vychádzajú Veľkonočné sviatky )
-10. jún 2023
-12. august 2023
-14. október 2023
-9. december 2023

 


   

Piesne z neba

Milí čitatelia
Chceli by sme Vás informovať, že sme vydali už v poradí tretie CD s názvom Piesne z neba 3, niektoré piesne z CD si môžete vypočuť aj prostredníctvom internetovej stránky YouTube. Tu sú:


Ó Mária, Ty naša hviezda jasná

Hajaj a búvaj Ježiško náš - (vianočná pieseň)

Zmiluj sa, Pane Bože náš

Kráčam cestou necestou

Duch môj sa vznáša nad vami

Voláme k tebe, Matka Kristova

Kríž môj je mi ťažký

Duša moja jasá v Bohu mojom Spasiteľovi

Mária, Matka Kristova

 

Sú to nádherné skladby, o ktorých Panna Mária povedala nasledovne slová: „Deti moje, počujete zbožné spevy, ktoré Vám boli darované z neba. Áno, tieto slová i hudba sú skrze Ducha svätého darované vám všetkým.“ (posol zo dňa 9. 12. 2017)
Cena za CD je 8€,- 2€ poštovné. V prípade Vášho záujmu o zakúpenie CD, prosím objednávajte prostredníctvom kontaktov uvedených na našej stránke. Ďakujeme.