Aktuality

Milí čitatelia.

Máme k Vám jednu veľkú prosbu. Blíži sa čas podania daňových priznaní, a tak vás touto cestou prosíme o venovanie 2% z už zaplatených daní. Pomôže nám to finančne pri vydávaní nášho časopisu Ty a Ja. Potrebné aktuálne tlačivá, nájdete v sekcii príspevky. Ďakujeme.

 

 

Výzva na modlitbu svätého ruženca

Bratia a sestry, Pán Ježiš nás z posolstva, z 28. októbra 2021 vyzýva na spoločnú modlitbu svätého ruženca:

"Brat môj, prosím píš a napíš že Boh a Spasiteľ volá k pokániu a k modlitbe svätého ruženca, svätého ruženca, spoločne i jednotlivo, za podlomenie satanovej moci vo svete."

Vytvorme teda malé skupinky po dvoch alebo troch a modlime sa v určitú hodinu ruženec radostný, bolestný a slávnostný podlomenie satanovej moci vo svete.

 

   

Výzva na Modlitbu za Slovensko

Bratia a Sestry, Panna Mária nás vyzýva na modlitbu za Slovensko, ktorú sa máme modliť dvanásť mesiacov
a ktorá je uverejnená aj v našom časopise Ty a Ja (4/15).
"Volám celý slovenský tvoj národ k modlitbe, aby sa odovzdali do svätej vôle Božej a modlili sa dvanásť mesiacov túto modlitbu. Dieťa moje, ak budete pasívni a ľahostajní k slovenskému národu a výzve mojej, potom pocítite tlak a nepokoj vo vašej krajine." (posol. 10. októbra 2015)
A tu je modlitba za Slovensko č. 1:
Večný Bože a Otče našich otcov, prosíme ťa, Bože, ochraňuj náš národ slovenský pred tými, čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od teba. Prosíme ťa, zachovaj náš národ slovenský, a ochraňuj nás pred tými, čo nenávidia kríž a vieru našu. Pane Bože náš, odožeň zlé mraky, ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou, ktorá v ich srdciach horí proti krížu i nám. Ďakujeme ti Bože, za tvoju lásku a ochranu, ktorú drží tvoja svätá ruka nad nami. Ďakujeme tebe, Otče večný, za dar Matky Sedembolestnej, ktorá nás skryje pod plášť materinský, aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou, hladom a nepriateľmi viery našej. Amen.
A tu je modlitba za Slovensko č. 2:
Pane Bože, večný náš Pán a Boh,
voláme ťa, voláme ťa, zachráň naše životy, ale hlavne život večný.
Pane drahý, Kriste, vypočuj naše prosby, vypočuj nás, tu zhromaždených. Daruj nášmu národu mier, pokoj, lásku, obrátenie a svätosť.
Zmierni, Pane Ježišu Kriste, hnev nad nami a nad slovenským národom. Požehnaj náš národ slovenský a prosíme ťa, daruj nám svätých kňazov ako i múdrych politikov. Amen.

 

 

   

Piesne z neba

Milí čitatelia
Chceli by sme Vás informovať, že sme vydali už v poradí tretie CD s názvom Piesne z neba 3, niektoré piesne z CD si môžete vypočuť aj prostredníctvom internetovej stránky YouTube. Tu sú:


Ó Mária, Ty naša hviezda jasná

Hajaj a búvaj Ježiško náš - (vianočná pieseň)

Zmiluj sa, Pane Bože náš

Kráčam cestou necestou

Duch môj sa vznáša nad vami

Voláme k tebe, Matka Kristova

Kríž môj je mi ťažký

Duša moja jasá v Bohu mojom Spasiteľovi

Mária, Matka Kristova

 

Sú to nádherné skladby, o ktorých Panna Mária povedala nasledovne slová: „Deti moje, počujete zbožné spevy, ktoré Vám boli darované z neba. Áno, tieto slová i hudba sú skrze Ducha svätého darované vám všetkým.“ (posol zo dňa 9. 12. 2017)
Cena za CD je 8€,- 2€ poštovné. V prípade Vášho záujmu o zakúpenie CD, prosím objednávajte prostredníctvom kontaktov uvedených na našej stránke. Ďakujeme.

 

   

Výzva na spoločnú modlitbu za odvrátenie pandémie.

Milí čitatelia

Choroba neznáma, ktorá zasiahla celý svet, neobišla ani Slovensko. život sa za krátky čas veľmi zmenil. Ľudia prežívajú obavy i strach o seba, o svojich blízkych i o prácu a s tým spojené finančné zabezpečenie. Nič nám nepomôže v tejto vážnej dobe, len zmena nášho života viac na život duchovný, pokánie, modlitba, láska k Bohu i blížnym a skutky milosrdenstva. Kľaknime si všetci, ktorí si môžeme kľaknúť a modlime sa spoločne každý večer o 20.00h. modlitbu bolestného svätého ruženca a litánií k predrahej krvi nášho Pána Ježiša Krista a prosme nášho nebeského Otca o odpustenie a zmilovanie sa nad nami i nad svetom, kým nie je neskoro, lebo prídu ešte vážnejšie choroby.

 

   

Viac článkov...