Aktuality

Milí čitatelia.

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2022.

 

Výzva na modlitbu svätého ruženca

Bratia a sestry, Pán Ježiš nás z posolstva, z 28. októbra 2021 vyzýva na spoločnú modlitbu svätého ruženca:

"Brat môj, prosím píš a napíš že Boh a Spasiteľ volá k pokániu a k modlitbe svätého ruženca, svätého ruženca, spoločne i jednotlivo, za podlomenie satanovej moci vo svete."

Vytvorme teda malé skupinky po dvoch alebo troch a modlime sa v určitú hodinu ruženec radostný, bolestný a slávnostný podlomenie satanovej moci vo svete.

 

   

Modlitbové stretnutia v komunite Božej lásky

Milí čitatelia

Naša nebeská Mamička Panna Mária nás prosí, aby sme konali modlitbové stretnutia v našej komunite Božej lásky:

"Prosím moje drahé dietky, konajte tieto Božie stretnutia každý druhý mesiac v roku, druhú sobotu v mesiaci. Pán vám dá veľa darov i tie, o ktoré s láskou budete prosiť." (posol. 16. augusta 2015).
Modlitbové stretnutia sú spojené so svätou omšou a poklonou pri Sviatosti oltárnej. Modlíme sa za obrátenie hriešnikov, za rodiny, za chorých a trpiacich, za svätú Cirkev, za Slovensko a slovenský národ a pokoj vo svete.

Termíny stretnutí na rok 2022 sú plánované podľa toho, ako sa bude vyvíjať pandémia. Informujte sa preto prosím telefonicky na čísle uvedenom na zadnej strane časopisu Ty a Ja. Termíny stretnutí sú nasledovné:

- 12. február 2022
- 9. apríl 2022
- 11. jún 2022
- 13. august 2022
- 15. október 2022
- 10. december 2022


   

Výzva na spoločnú modlitbu za odvrátenie pandémie.

Milí čitatelia

Choroba neznáma, ktorá zasiahla celý svet, neobišla ani Slovensko. život sa za krátky čas veľmi zmenil. Ľudia prežívajú obavy i strach o seba, o svojich blízkych i o prácu a s tým spojené finančné zabezpečenie. Nič nám nepomôže v tejto vážnej dobe, len zmena nášho života viac na život duchovný, pokánie, modlitba, láska k Bohu i blížnym a skutky milosrdenstva. Kľaknime si všetci, ktorí si môžeme kľaknúť a modlime sa spoločne každý večer o 20.00h. modlitbu bolestného svätého ruženca a litánií k predrahej krvi nášho Pána Ježiša Krista a prosme nášho nebeského Otca o odpustenie a zmilovanie sa nad nami i nad svetom, kým nie je neskoro, lebo prídu ešte vážnejšie choroby.

 

   

Piesne z neba

Milí čitatelia

Chceli by sme Vás informovať, že sme vydali už v poradí druhé CD s názvom Piesne z neba 2, piesne z oboch CD si môžete vypočuť aj prostredníctvom internetovej stránky YouTube. Tu sú:


Ó Mária, Ty naša hviezda jasná

Milované srdce Božie

Ave Mária

Hajaj a búvaj Ježiško náš - (vianočná pieseň)

Zmiluj sa, Pane Bože náš

Kráčam cestou necestou

Duch môj sa vznáša nad vami

Voláme k tebe, Matka Kristova

Kríž môj je mi ťažký

Duša moja jasá v Bohu mojom Spasitelovi

Mária, Matka Kristova

 

Sú to nádherné skladby, o ktorých Panna Mária povedala nasledovne slová: „Deti moje, počujete zbožné spevy, ktoré Vám boli darované z neba. Áno, tieto slová i hudba sú skrze Ducha svätého darované vám všetkým.“ (posol zo dňa 9. 12. 2017)

Cena za CD je 7€,- +1,40€ poštovné. V prípade Vášho záujmu o zakúpenie CD, prosím objednávajte prostredníctvom kontaktov uvedených na našej stránke. Ďakujeme.